Chính sách cookie

Cookie là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc trên ổ đĩa của thiết bị khi bạn truy cập vào trang web. Chúng giúp trang web nhớ các hoạt động của bạn và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn theo những yêu cầu cá nhân.

Có hai loại cookie: cookie phiên (session cookie) và cookie cố định (persistent cookie). Cookie phiên tồn tại trong khi bạn truy cập trang web và bị xóa khi bạn đóng trình duyệt. Cookie cố định tồn tại trong một khoảng thời gian xác định và không bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

2. Mục đích sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để:

  • Phân tích và cải thiện trang web: Cookie giúp chúng tôi hiểu cách bạn tương tác với trang web và cung cấp thống kê và thông tin hữu ích giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Tùy chỉnh trang web: Cookie giúp chúng tôi nhớ các thiết lập và lựa chọn cá nhân của bạn, giúp cho trang web phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn.
  • Cung cấp quảng cáo cá nhân: Chúng tôi có thể sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo có liên quan dựa trên quan tâm của bạn và cung cấp trải nghiệm cá nhân hơn.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể làm giảm khả năng truy cập và trải nghiệm của bạn trên trang web.

  • Nếu bạn muốn từ chối cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để từ chối tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và trải nghiệm của bạn trên trang web.
  • Nếu bạn chọn chấp nhận cookie, bạn có thể xóa cookie đã được lưu trữ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn bất cứ lúc nào theo hướng dẫn của trình duyệt.