Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào mẫu thông tin, gửi tin nhắn hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và thông tin liên quan khác.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và liên lạc với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cải thiện trang web và các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác tin cậy để cung cấp các dịch vụ cụ thể cho bạn, như xử lý thanh toán hoặc giao hàng.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhiệm vụ xử lý thông tin cá nhân của bạn để tiếp cận thông tin của bạn.
  • Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn khi truyền đi và lưu trữ.
  • Chúng tôi duy trì các quy trình nội bộ để xác minh, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ chính sách quyền riêng tư.

4. Quyền và thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị.

Để thay đổi thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu xóa tài khoản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp dưới đây.