Điều khoản sử dụng

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang web thacasino-vn.top. Trang web này được vận hành và quản lý bởi chúng tôi và bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây khi sử dụng trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi điều khoản sử dụng được nêu bên dưới:

1. Sở hữu trí tuệ

Các tài liệu, thông tin, nội dung trên trang web thuộc sở hữu của chúng tôi và pháp luật bảo vệ sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối hay sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà chưa có sự cho phép từ chúng tôi.

Bạn cũng không được sử dụng tên miền, logo hay bất kỳ thương hiệu nào của chúng tôi mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử dụng trang web

Trang web thacasino-vn.top chỉ dùng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật hay gây hại đến chúng tôi, người dùng khác hay bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn cần tuân thủ tất cả các luật và quy định của pháp luật áp dụng khi sử dụng trang web này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web tại các khu vực không cho phép theo pháp luật.

3. Bảo mật và thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được thu thập trên trang web thacasino-vn.top sẽ tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các quy định pháp luật hiện hành.

  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại để cung cấp các dịch vụ và liên lạc với bạn theo yêu cầu.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ phi có sự đồng ý của bạn.